Ziemassvētki PII Minka no 16. līdz 20. decembrim

Ziemassvētki Minkā tika svinēti no 16. - līdz 20. decembrim.

Ziemassvētki Minkā tika svinēti no 16. – līdz 20. decembrim.