Vecākiem

Uzņemšanas kārtība

  • Saistošie noteikumi Nr.16 par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās | Adobe Acrobat (.pdf)
  • Pieteikums par bērna reģistrēšanu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē | Adobe Acrobat (.pdf)

Gada publiskais pārskats par 2020.gadu

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Ēdienkartes 4 nedēļām

PII Lapsiņa ēdienkartes martam

Noteikumi vasaras periodā

  • Noteikumi par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbība vasaras periodā | PDF (.pdf)

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.