Vecākiem

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē

Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr. 4/2015 “Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, nosaka:

  • Vecāku (likumisko pārstāvju) Pieteikumu (vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai) reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Inčukalna novada domē no brīža, kad tiek reģistrēta bērna dzimšana;
  • pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi;
  • pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri līdz attiecīgā gada 1.septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē;
  • Darbinieks pēc 31. maija paziņo pretendentu vecākiem (elektroniski vai uz pasta adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi;
  • vecākiem ir pienākums, saņemot paziņojumu no Komisijas par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē, 15 dienu laikā informēt par informācijas saņemšanu un Izglītības iestādes apmeklēšanu;
  • Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:

-iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat.sadaļā Vecākiem);

-bērna dzimšanas apliecības kopiju;

-bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

-medicīnisko karti ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;

-profilaktisko potēšanas karti;

-izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegumu formas

Gada publiskais pārskats par 2020.gadu

Ēdienkartes 4 nedēļām

PII Lapsiņa ēdienkartes martam

Noteikumi vasaras periodā

  • Noteikumi par kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbība vasaras periodā | PDF (.pdf)

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.