Vasaras raibumiņi Minkā

Vasaras raibumiņi “Minkā”

Ir atkal vasara savā plaukumā, skolas bērni vaļojas pelnītajā brīvdienu atpūtā, arī daudzi mūsu iestādes audzēkņi līksmi bauda vasaras priekus. Tikmēr mēs turpinām darbu ierastajā ikdienas režīmā.

Atskatoties nesenajā pagātnē, tikai pāris mēnešus atpakaļ, ārkārtējās situācijas laiks bija pārbaudījums mums visiem, jo līdz šim šāda situācija nebija pieredzēta. Šī situācija lika mums sapurināties un izmantot dīkstāves laiku dažādu neiespētu darbu veikšanai un ikgadējo atvaļinājumu izmantošanai. Darbs iestādē ne uz mirkli neapstājās. Strādājām dežūrgrupu režīmā, nodrošinot strādājošo vecāku bērnu pieskatīšanu. Priecājamies, ka ārkārtējā situācija ir atcelta un iestāde ir atsākusi darbu ierastajā režīmā.

Vēlamies pateikt, ka ļoti aktīvs un darbīgs pēc ierobežojumu atcelšanas bijis jūnija un jūlija mēnesis.

Jūnijs – pirmais vasaras mēnesis, un šis laiks atspoguļojās arī iestādes darba režīmā. Nozīmīgākais šī mēneša pasākums – Vasaras Saulgrieži – bērni gāja rotaļās, cienājās ar sieru un pīrādziņiem, skolotājas iesaistīja bērnus dažādās aktivitātēs, saistītās ar Saulgriežu rituāliem.

Jūlijs, savukārt, bija izlaidumu mēnesis – “Minkā” bērni atvadas no bērnudārza teica 3. jūlijā, bet filiāles “Lapsiņa” audzēkņi – 17. jūlijā. Šogad bērnudārza durvis pēdējo reizi vēra krietns bērnu pulciņš. Uz skolas 1.klasi un 6-gadīgo pirmsskolas grupiņu aizgāja 39 audzēkņi. Izlaidums “Minkā” tika svinēts īpašā gaisotnē bez vecākiem un ciemiņiem – uzpostā svinību zālē. Jaunāko grupiņu audzēkņi absolventus priecēja ar koncertu. Savukārt grupu skolotājas savus audzēkņus izšūpoja un uz atvadām katram veltīja ceļa vārdus. Iestādes vadītāja un metodiķe bija sagatavojušas bērniem mazus pārbaudes uzdevumus, ar ko bērni izcili tika galā un rezultātā saņēma Minkas beigšanas apliecības un savu pirmo lasāmgrāmatu. Noslēgumā bērni kopā ar dažādiem pasaku varoņiem izklaidējās bērnu disenītē un vēlāk mielojās svētku pusdienās. Arī filiāles “Lapsiņa” bērni tradicionāli no savas iestādes atvadījās pēc īpaši sagatavota scenārija un saņēma Minkas beigšanas apliecības un dāvanas.

Paldies visiem, kuri atrada laiku iesaistīties teritorijas un iestādes uzpošanā un noformēšanā, priekšnesumu sagatavošanā, svētku pasākumu norisē, bet visu to labāko vēlam vecākiem, kuru bērni savas izglītības gaitas turpinās citā izglītības iestādē. Lai izdodas!

Ikdienas spraigajā ritmā neaizmirstam runāt arī par drošības jautājumiem. 8.jūlijā PII “Minkā” ciemojās uzraugošais ugunsdzēsības inspektors Juris Pētersons, lai pārbaudītu iestādes atbilstību ugunsdrošības noteikumiem. Viņš vēlējās tikties arī ar grupiņu bērniem un darbiniekiem, lai parādītu, kā pareizi darboties ar ugunsdzēšamo aparātu. Inspektors izskaidroja lietas, kas jāzina par ugunsgrēku un kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Darbinieki varēja praksē izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu un nodzēst improvizēto ugunskuru. Bērni visu procesu vēroja no malas un uzmundrināja savas skolotājas ar aplausiem.

Bet augusts tiks aizvadīts, vairāk pievēršoties sporta aktivitātēm brīvā dabā, smeļoties spēkus un saules enerģiju jaunam darba cēlienam. Savukārt 4.augustā no plkst. 8.00 līdz 18.00 “Minkā” kopā tiks aicināti vecāki uz jauno bērnu uzņemšanas dienu. Būs iespēja iepazīties ar iestādi, ielūkoties bērnu jaunajās grupu telpās, noslēgt līgumus.

Un tagad par turpmāko. Vēlamies atgādināt, ka “Minka’ ar filiāli “Lapsiņa” strādā visu vasaru bez pārtraukuma. Līdz 20. augustam mūsu kolektīvam ir piepulcējušies arī Inčukalna pamatskolas divu sešgadīgo grupiņu audzēkņi. Bet tradicionālo Zinības dienas pasākumu organizēsim 1. septembrī no plkst. 9.00 – 10.00 savā lokā bez vecākiem un ciemiņiem. Informācija par norisēm “Minkā” ir pieejama iestādes mājas lapā: www.pii-minka.lv

PII “Minka” vadības komanda