Ugunsdrošības pārbaude un mācības PII Minkā

Ugunsdrošības pārbaude un mācības PII “Minkā”

8. jūlijā PII “Minkā” ciemojās uzraugošais ugunsdzēsības inspektors Juris Pētersons, lai pārbaudītu iestādes atbilstību ugunsdrošības noteikumiem. Viņš vēlējās tikties arī ar grupiņu bērniem un darbiniekiem, lai parādītu, kā pareizi darboties ar ugunsdzēšamo aparātu. Inspektors izskaidroja lietas, kas jāzina par ugunsgrēku un kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Darbinieki varēja praksē izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu un nodzēst improvizēto ugunskuru. Bērni visu procesu vēroja no malas un uzmundrināja savas skolotājas ar aplausiem.