Minka iesaistās projektu realizācijā

“Minka” iesaistās projektu realizācijā

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad PII “Minka” kolektīvs iesaistījās pirmsskolai noderīgos projektos. Visi tie ir saistīti ar dabas izglītību un bērnu veselību.

9. maijā noslēdzās makulatūras vākšanas projekts “Tīrai Latvijai”
“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīru” un vēl vairākiem atbalstītājiem no janvāra līdz maijam
mācīja mūs dzīvot “zaļi”. Bērni kopā ar pedagogiem apguva zināšanas par atkritumu šķirošanu, veidoja izpratni, kā sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Paldies vecākiem par atbalstu, kopīgiem spēkiem esam savākuši 1000 kg .Par to šogad Līgatnes papīrs iestādei dāvinās papīru.

Projektus iestādē organizē un vada izglītības metodiķe Inta Miškovska.