Minka atsāk darbu ierastajā režīmā

Pirmskolas izglītības iestāde "Minka"

Ārkārtējās situācijas laiks bija pārbaudījums mums visiem, jo šāda situācija nebija pieredzēta līdz šim. Tas deva iespēju mums apgūt jaunas savstarpējās komunikācijas prasmes – strādāt valsts noteiktajā ārkārtējās situācijas režīmā, strādāt attālināti, ievērojot visus drošības pasākumus. Šī situācija lika mums sapurināties un izmantot dīkstāves laiku dažādu neiespētu darbu veikšanai un ikgadējo atvaļinājumu izmantošanai. Darbs iestādē ne uz mirkli neapstājās. Strādājām dežūrgrupu režīmā, nodrošinot strādājošo vecāku bērnu pieskatīšanu.

Paldies darbiniekiem un vecākiem par sapratni un izturību šajos savdabīgajos trijos mēnešos, ko esam veiksmīgi aizvadījuši. Paldies sakām arī mūsu pašvaldībai par padomu un atbalstu dažādu saimnieciska rakstura jautājumu risināšanā.

Priecājamies, ka ārkārtējā situācija ir atcelta un iestāde ir atsākusi darbu ierastajā režīmā, ievērojot drošības pasākumus:

  1. PII”Minka” strādā 4 grupas, filiālē “Lapsiņa” – 2 grupas.
  2. Domes lēmums par darbu vasaras periodā, par iestādes slēgšanu un priekšapmaksas veikšanu ir atcelts.
  3. Iestāde strādā visu vasaru bez pārtraukumiem.
  4. Aicinām vecākus savlaicīgi norēķināties par ēdināšanas pakalpojumu.

PII”Minka” vadītāja Rita Galiņa