Jaunais mācību gads

Jaunais mācību gads iesācies sajūtām, iespaidiem, jaunām idejām un notikumiem bagāts. Ar septembri sporta aktivitātes iestādē organizē jaunā sporta skolotāja Aelita Kandavniece.

Savukārt 30. un 31. oktobrī mūzikas skolotāju Līgas Bērziņas un Līgas Ruciņas pavadībā gan lieli, gan mazi lustējās rudens ražas svētku noslēgumā “ķirbīšsvētkos.