Februārī Minkā tiekas Pierīgas pirmsskolas skolotājas

Ar februāra atnākšanu pie mums, “Minkā” un “Lapsiņā”, sākās dažādas aktivitātes, lai atzīmētu izcilās latviešu bērnu grāmatu ilustratores Margaritas Stārastes 106. dzimšanas dienu – tās ir mākslinieces darbu un bērnu zīmētu darbiņu izstādes pēc Stārastes grāmatu motīviem, bērnu veidotās ludziņas un nelielie uzvedumi, ar kuriem katras grupiņas audzēkņi iepriecināja lielos un mazos iestādes skatītājus, tie bija arī lasījumi un pārrunas par izlasīto. Stārastei veltītā mēneša svinīgs noslēgums iecerēts no 19. līdz 31. martam, kad bērni skatītājus iepriecinās ar iestudētajām ludziņām un koncertiem.

27. februāri varam uzskatīt par ciemiņu uzņemšanas dienu, jo pie mums šajā dienā viesojās pirmsskolas izglītības skolotājas no 17 Pierīgas iestādēm, lai dalītos pieredzē par paveikto un veicamo saistībā ar kompetenču izglītības satura ieviešanu mazbērnu (1,6-3 gadi) grupās. Šai tikšanās reizei gatavojās visi – bērni, skolotāji, darbinieki, lai godam uzņemtu ciemiņus. Slaidu veidā ar fotogrāfijām un īsu skaidrojumu, tika sagatavota prezentācija par svarīgiem notikumiem un pasākumiem iestādē, ko izrādījām uz ekrāna. Tādā veidā, cienājoties ar rīta kafiju un brokastīm, ciemiņi vienlaicīgi varēja virtuāli iepazīties ar norisēm iestādē jau pašā tikšanās sākumā.

Tālāk sekoja vadītājas Ritas Galiņas un Inčukalna pašvaldības izpilddirektora Oskara Kalniņa uzrunas pasākuma dalībniekiem, novēlot jēgpilni un lietderīgi pavadīt šo dienu, aizbraukt mājās ar pozitīva lādiņa devu turpmākajam darbam. Mūsu mazo Rūķīšu grupiņas bērnu apsveikuma koncerts, skolotājas Līgas Bērziņas vadībā, iepriecināja ikvienu klātesošo, izraisot aplausu vētru mazajiem māksliniekiem. Bērnu fizioterapeite, Montesori speciāliste Elīna Valeina nolasīja lekciju “Kas jāņem vērā, lai īstenotu kompetenču satura ieviešanu mazbērnu grupā.”

Tikšanās otrajā daļā viesi iepazinās ar iestādi, grupu iekārtojumu, ar mācību vidi, mācību aktivitāšu centriem, februāra norisēm iestādē. Pēc ekskursijas pa iestādi, PII “Jancis” vadītāja Kadrija Janisele sniedza jaunāko informāciju par mazbērnu attīstības īpatnībām saistībā ar kompetenču satura ieviešanu. Turpinājumā ar neviltotu interesi klātesošie ieklausījās e- klases speciālista Kristapa Šlokenberga stāstījumā par jaunumiem pirmsskolā, ko piedāvā e- klase. Pirmsskolas metodiķe Inta Miškovska klātesošos iepazīstināja ar kompetenču satura ieviešanas problēmām un risinājumiem mūsu iestādē.

Noslēguma daļā ikvienam dalībniekam bija iespēja apskatīt un iegādāties dažādas attīstošās spēles un rotaļlietas, kā arī pacienāties ar pusdienu kafiju, salātiem un citiem pavārīšu Aijas Rozītes un Silvijas Fadejevas sarūpētajiem gardumiem.

Tā kā pirmsskolas mazo bērnu grupu skolotājas šādos pasākumos kopā pulcējas reti, tad, viņuprāt, šāds seminārs bijis ļoti nozīmīgs, vērtīgs, jo deva iespēju redzēt reālu PII ”Minka” skolotāju darba paraugu. Noslēgumā skolotājas izteica gandarījumu par lieliski pavadīto semināru, kas daudziem nozīmēja vērtīgu atziņu, norisēm bagātu un piesātinātu dienu. PII “Minka” vadītāja Rita Galiņa pateicas visiem iesaistītajiem šī pasākuma organizēšanā un veiksmīgajā norisē! Paldies!

Teksta autore- I. Pliena, foto – I. Miškovska