2019.gada aprīlis – Minkas 45. jubilejas mēnesis!

2019.gada aprīlis - “Minkas” 45. jubilejas mēnesis!

Atkal gadiņš aizritējis, un atkal “Minka” svin savu dzimšanas dienu. 45 gadi – tā nav nekāda joka lieta – tā, plānojot svētku norisi, nosprieda bērni un iestādes darbinieki, tādēļ rosība valdīja jau labu laiku iepriekš. Svētku koncerta mēģinājumi, telpu dekorēšana, pagalma sakopšana, puķu stādīšana… visu nemaz nenosaukt.

18. aprīlī uz svinīgu pasākumu sanāca Minkas darbinieki, lai atcerētos, ka tālajā 1974. gada 30. aprīlī piedzima bērnudārzs “Minka”. Vakara gaitā visi kavējās atmiņās un laba vēlējumos. Vadītāja Rita Galiņa pateicās kolektīvam par godprātīgu savu pienākumu veikšanu un dāvināja katram īpašo Minkas krūzi.

25. aprīlī gaisā virmoja priecīgs satraukums, jo šajā dienā jubileju svinēja bērni ,kas bija saposušies dažādu varoņu un pasaku tēlos. Visu grupiņu bērni kopā ar skolotājām bija sagatavojuši priekšnesumus par godu mūsu jubilāram Minkam – skanēja dziesmas, kājas kustējās deju un rotaļu ritmos. Jubilāra Minkas lomā iejutās skolotāja Inga. Svētku noslēgumā bērni cienājās ar garšīgiem našķiem.

Šajā svētku reizē sveicam arī visus bijušos darbiniekus un bērnu vecākus!

“Minka” kolektīvs