17. maijs – Ugunsdzēsēju un glābēju diena

17. maijs – “Ugunsdzēsēju un glābēju diena “

17. maijā “Minkā” un “Lapsiņā” notika ugunsgrēka evakuācijas mācības, ko vadīja mūs uzraugošais inspektors Juris. Tika nospiesta trauksmes poga, kas aicināja visus klātesošos pamest telpas un doties ārā. Grupas, kā jau bija iepriekš mācīts, organizēti pulcējās laukumā. Inspektors visus paslavēja par ātro evakuēšanos un vēlreiz pārrunāja rīcību ugunsgrēka gadījumā. Tajā pašā dienā PII ”Minkā” un filiālē “Lapsiņa” jau no paša rīta pagalmā varēja apskatīt Inčukalna Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības sarkano uguns dzēšamo auto. BUB puiši bērnus iepazīstināja ar auto aprīkojumu, ļāva pasēdēt pie auto stūres. Bērniem īsi un saprotami tika pastāstīts par šīs dienas vēsturi, par ugunsdzēsēju un glābēju darbu. Uz atvadām ugunsdzēsēju komanda nodemonstrēja, kā skan sirēna. Paldies Inčukalna BUB puišiem par sniegto mācību stundu ugunsdrošībā.

“Minkas” kolektīvs